Albanian English

'' SOCIAL ''

 

Kushtet e Perdorimit

 

Duke porositur permes dyqanit tone 24 ORE ESHOP, ju jeni dakort me kushtet e percaktuara me poshte. Ju lutemi t’i lexoni ato me kujdes dhe te informoheni per rregullat qe duhet zbatuar.
24 ORE ESHOP posedon te drejten per ndryshimin e ketyre kushteve te perdorimit, pa njoftim paraprak.

 

Komunikimi nepermjet Postes Elektronike

Kur ju na dergoni email, ne komunikojme permes menyres elektronike. Duke pranuar kushtet e perdorimit, ju pranoni se jeni duke komunikuar ne menyre elektronike. Komunikimi jone me ju do te jete permes postes elektronike (email), apo njoftimeve te cilat do t’i shpallim ne ueb-faqe.

 

Mbrojtja e privatesise

Ne parashtrimin e praktikave te privatesise ne kete politike te privatesise, 24 ORE ESHOP eshte munduar te pershtatet me normat dhe rregullat e miratuara nga nje numer i konsiderueshem i rregullatoreve te privatesise te Bashkimit Evropian. Keto rregulla te kompanise jane nje angazhim nga 24 ORE ESHOP per te mbrojtur informacionet tuaja personale ne menyre adekuate, pavaresisht se ku qendrojne te dhenat, dhe ne varesi te vendndodhjes tuaj, mund te ofroje te drejta shtese permes rregullatorit te privatesise tuaj apo gjykates.

Te gjitha informatat qe jane ne dispozicion ne faqet e internetit mund te perdoren vetem per qellime informimi dhe promovimi te produkteve dhe sherbimeve nga 24 ORE ESHOP .

 

Llogaria juaj

Nese ju perdorni 24 ORE ESHOP, ju jeni pergjegjes per ruajtjen e fshehtesise se llogarise dhe fjalekalimin tuaj qe e keni pranuar gjate regjistrimit ne kete faqe interneti. Duke perdorur ueb-faqen 24 ORE ESHOP ju jeni pergjegjes per te gjitha aktivitetet qe ndodhin ne llogarine tuaj, me fjalekalimin tuaj.

 

Pershkrimi Produktit

24 ORE ESHOP nuk garanton qe te gjitha te dhenat lidhur me produktet jane 100 % te sakta, te plota, te besueshme dhe pa gabime. Nese keni blere nje produkt qe devijon nga te dhenat e listuara ne ueb-faqen tone, ju mund ta ktheheni ate ne gjendje te paperdorur brenda 24 oreve  pasi qe ta keni pranuar mallin , me dokumentacionin e plote qe ju e merrni me te dhe me vlere te njejte mund te beni zevendesim te produktit.

 

Çmimet e Produkteve

24 ORE ESHOP detyrohet te pranoj çdo çmim me te cilin keni blere nje produkt, edhe nese çmimi i produktit ka ndryshuar pasi qe ju keni bere porosine. 24 ORE ESHOP ka te drejte te anulloje formen e porosise dhe te dergoje njoftim permes emailit per konsumatoret, nese ka pasur nje gabim te rende gjate vendosjes se çmimeve ne ueb-faqe, p.sh. ne vend te 1000 eshte shenuar 100 EUR ose Cmimi i nje produkti eshte zero (0) atehere 24 ORE ESHOP ka te drejte qe ta anulloj ate porosi.

 

Ndryshimi (update) i te Dhenave ne Ueb-faqe

24 ORE ESHOP rezervon te drejten qe ne çdo kohe, pa paralajmerim, te ndryshoje te dhenat ne ueb-faqe. Vizitoret e 24 ORE ESHOP  nuk kane te drejte qe ne menyre te njeanshme te ndryshojne kushtet e perdorimit dhe çdo ndryshim i mundshem eshte i pavlefshem, vetem nese te dy palet bien dakord me shkrim.

Produkte qe rekomandohen 

 

 

 

 

     24 ORE ESHOP                                                  SHERBIME                                             LLOGARIA IME