Albanian English

'' SOCIAL ''

 

Pagesa

 

Ju mund te paguani duke perdorur nje nga menyrat e meposhtme:

1) Ofrimin e kostos te transportuesit, kur ata ju dorezojne produktet tuaj.

2) Sistemin on-line PayPal 

 

3) Transferim Bankar 

 

Nepermjet llogarise Bankare:
TIRANA BANK
ACOOUNT: 1100-314697-100     
IBAN: IBAN AL13 2064 2019 0001 1013 1469 7100

 

 

 

 

 

     24 ORE ESHOP                                                  SHERBIME                                             LLOGARIA IME