Albanian English


Double A4 Leter Fotokopje SZ001

Pershkrim

Cilesite Kryesore

Nuk bllokohet makina fotokopje

Nuk furnizohet dyfish

Qendron e rafshet pas kopjimit

Nuk le pluhur ne makine fotokopje

Ka pamje te lemuar - te bardhe dhe te paster

Printohet ne te dyja anet

 

Specifications:
Sheet Size:210mm x 297mm, International Size A4
Quality: Imported 100% Virgin Wood Pulp
Whiteness = 102-106%,Natural White
Capability: High Speed Copying100ppm, Laser
Capable,Inkjet Capable, Fax Capable.
Thickness: 103-110 um
Surface roughness TS ml/min: 75-175
Surface roughness BS ml/min: 100-200
Bending stiffness MD: >110 Mn
Bending stiffness CD: >50 Mn
CIE whiteness: 148-152
Cobb Test: 27-33 g/m2 27-33

Produkte qe rekomandohen

 

 

 

 

 

     24 ORE ESHOP                                                  SHERBIME                                             LLOGARIA IME