Me te rejat

11. 10, 2014
Double A4 copy paper

Produkte me Shumice


Lion.al ofron Leter A4 80gsm per Printing, Fotokopoje etj.

Cilesite Kryesore

  • Nuk bllokohet makina fotokopje
  • Nuk furnizohet dyfish
  • Qendron e rafshet pas kopjimit
  • Nuk le pluhur ne makine fotokopje
  • Ka pamje te lemuar - te bardhe dhe te paster
  • Printohet ne te dyja anet